Kalite Politikamız

1.Yönetim sistem standartlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek.

2.Faaliyetlerimizde, ilk defada ve her defasında doğruyu yapmak.

3.Yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymak.

4.Müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.

5.Çalışanlarımızın katılımıyla ekip çalışması ve doğru bilgi alışverişini sağlamak.

6.Teknolojik yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitmek, yetkinliklerini ve bilinç düzeyini artırmak.

7.Faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığına etkilerini kontrol altında tutmak.

8.Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite & çevre & isg & enerji verimliliği bilincini geliştirmek.

9.Doğal kaynaklarımızı bilinçli ve etkin kullanarak, atıkları azaltmak ve kirliliği önlemek.

10.Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak.

11.Meydana gelebilecek kazaları azaltmak için riskleri güncellemek ve önlem almak.

12.Enerji verimliliğini artırmak amacıyla, enerji maliyetlerini düşürmek ve enerji kullanımında tasarruf sağlamak.

 

İş Ahlakımız

• Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenilir ve dürüst bir firma olmak.

• Yasa, yönetmelik ve mevzuatlara koşulsuz uymak.

• Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğundan yola çıkarak onlara sürekli yatırım yapmak, çalışma ortamını sürekli iyileştirmek.

• Evrensel bilgiye değer veren, bilgi paylaşımına inanan, şeffaf, bilgiyi elde etme, kullanma ve saklama konusuna özen gösteren, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, demokrasiye inanan bir firma olmak.

• Doğaya, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermeden üretim faaliyetlerini sürdürmek.