BY FAVORİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

POLİTİKAMIZ

Kurum felsefemiz, kültürümüz ve yasalar çerçevesinde; Müşterilerimize, Çalışanlarımıza, Topluma ve Tedarikçilerimize yeni değerler yaratacak şekilde sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktır.

Müşteriler

 • Müşteri beklentilerini bilir bu doğrultuda kendimizi geliştiririz.
 • Müşteri geri bildirimlerini alır onlara en hızlı ve en iyi çözümleri sunarız.
 • Müşteri memnuniyetini yüksek seviyede tutmak için faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde adalet ve şeffaflığa önem veririz.

Çalışanlar

 • Çalışanlarla başarmayı ilke ediniriz.
 • Çalışanların gelişimini destekleyerek yetkinliklerini artırırız.
 • Çalışanların insiyatif almalarını sağlarız.
 • Çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sağlarız.
 • Çalışanların başarılarını tanırız.
 • Fırsat eşitliği sağlarız.

Toplum

 • Tüm faaliyetlerimizde çevrenin korunmasına katkıda bulunan örnek bir firma oluruz.
 • Önemli Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği geliştirir ve kuruluşlarda üst düzey yöneticiler tarafından temsil ediliriz.
 • Eğitim, spor ve sanata destek veririz .
 • Türkiye’nin uluslararası ticaretteki fırsatlarının ve ekonomilerin gelişmesi konusunda önemli bir rol alırız.

Tedarikçiler

 • Tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde çalışırız.
 • Tedarikçilerimizi eğitimlerle destekleyerek gelişimlerini sağlarız.
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurarız.

Yasalar

 • Tüm yasal gereklilikleri yerine getiririz.

Hedeflerimiz

 • İşten kaynaklanan hastalık, yaralanma ve malzeme hasarı risklerini asgariye indirmek,
 • Çalışma ortamı ve şartlarını sağlıklı ve emniyetli hale getirmek,
 • Çalışanların sağlık durumları ile moral ve motivasyonlarını yükseltmek,
 • Ülkemizin iş sağlığı güvenliği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve standartlarına uymak,
 • Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarını ülkemiz kanun ve şartlarına uyumlu olarak uygulamaktır.
 • Hedeflerimize ulaşmak için;
 • İşten kaynaklanan hastalıkları, kazaları ve yaralanmaları önlemek amacıyla risklerin yok edilmesi veya azaltılması için gerekli tedbirler alınacak,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilinci ve sorumluluğunun her seviyede anlaşılması ve paylaşılması amacıyla tüm çalışanların katılımı sağlanacak,
 • Yönetim, planlama ve iş faaliyetlerimizde yaşayan prosedürler yaratılacak,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni gelişmeler ve uygulamalar takip edilerek mevcut sisteme dahil edilecek,
 • Faaliyet alanlarımızdaki bütün çalışanlarımızın, hizmet aldığımız ve hizmet sunduğumuz kişilerin, temel iş sağlığı ve güvenliği bilinçlerini arttıracak sürekli eğitim ve toplantılar yapılacak,
 • Acil durumlarda can ve malzemeye zarar gelmemesi için her zaman hazırlıklı olunacak,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansı izlenecek, sürekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Çevre Politikası

 • Hedeflerimiz;
 • Faaliyet ve hizmetlerimiz ile ilgili ulusal mevzuata uymak,
 • Uluslararası çevre standartlarını, ülke ve işletme şartlarını göz önünde bulundurarak uygulamak,
 • Faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel boyutlarını ve etkilerini doğru olarak belirleyerek, sürekli güncelliği sağlamak,
 • Faaliyet ve hizmetlerimizin, zararlı çevresel etkilerini mümkünse kaynağında yok etmek, değil ise minimum seviyeye indirmek,
 • Faaliyet ve hizmetlerimizin, çevresel etkilerini değişen ulusal ve uluslararası mevzuat ile teknolojik gelişmelere uygun olarak sürekli iyileştirmek,
 • Resmi ve özel kuruluşların çevre ile ilgili yürüttükleri faaliyetlere destek vermek,
 • Hedeflerimize ulaşmak için;
 • Doğal kaynaklar ve enerjiyi daha verimli kullanmak için yeni yöntemler ile önlemler araştırılarak, mümkün olanları uygulamak ve sürekli geliştirmek,
 • Geri kazanılabilir ve çevreye daha az zararlı malzeme kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için acil durum müdahale planlarını hazırlayarak, tatbikatları uygulamak ve olası bir acil durumda hazır olmak,
 • Çevre politikamız ve hedeflerimizin çalışanlarımız ile hizmet aldığımız / sunduğumuz kişiler ve kuruluşlar tarafından doğru olarak anlaşılması ve tam olarak uygulanmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize çevre konularında eğitimler vererek, çevreyi koruma bilinçlerini arttırmak ve çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol almalarını teşvik etmek,
 • Kuruluşumuzun, çevresel performansını düzenli olarak izleyerek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirme için gereken çalışmaları yapmak,